Porozmawiaj z dzieckiem!

JAK ROZMAWIAĆ O PORNOGRAFII:
 

POSŁUCHAJ WIĘCEJ ROZMÓW W WERSJI AUDIO:

[unex_ce_button id="content_1a1clfda0" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="20px" button_width="full_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ec008c" button_padding="15px 20px 15px 20px" button_border_width="0" button_border_color="#800080" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#800080" button_border_hover_color="#ec008c" button_link="https://www.bezpornografii.pl/rozmowa/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column=""]POSŁUCHAJ INNYCH DIALOGÓW NA STRONIE BEZPORNOGRAFII.PL[/ce_button]

CZY WIESZ, ŻE:
 

POZNAJ NASZ RAPORT:

[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_yp7iebjj7" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]CZY DZIECI W POLSCE OGLĄDAJĄ PORNOGRAFIĘ?[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_xn8mu3xra" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]UZALEŻNIENIE OD PORNOGRAFII[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_wk2nfy2jr" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]PROCES ESKALACJI – POSZUKIWANIE CORAZ BARDZIEJ OBSCENICZNYCH TREŚCI[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_4umqp23wu" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]WPŁYW PORNOGRAFII NA FUNKCJONOWANIE MÓZGU I JEGO ZMIANY[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_2x62etizb" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]WPŁYW NA SATYSFAKCJĘ SEKSUALNĄ I DYSFUNKCJE SEKSUALNE[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_sbngxr9b0" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]KRYZYS W ZWIĄZKACH[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_q07rw7pt3" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]POSTRZEGANIE KOBIET[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_mz7qeilca,column_content_c9rn1v7nt" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="16px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#610039" button_padding="10px 60px 10px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#610039" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="#raport" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]INNE WNIOSKI DOTYCZĄCE KONSEKWENCJI KORZYSTANIA Z PORNOGRAFII[/ce_button]

Masowość zjawiska konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce

Dane dotyczące konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce są szokujące. Szerokie badania na ten temat przeprowadził Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Były nim objęte szkoły gimnazjalne w dziesięciu województwach w latach 2010–2014. Badania zostały przeprowadzone na ogromnej, ponad dziesięciotysięcznej próbie młodzieży z II i III klasy gimnazjum. Spośród dzieci, które miały już kontakt z pornografią, większość chłopców (61%) i dziewcząt (42%) pierwszy raz zapoznała się z nią, zanim ukończyła 12. rok życia. Blisko połowa chłopców ogląda pornografię częściej niż kilka razy w miesiącu, a aż 15% z nich czyni to raz dziennie lub częściej. 

 
 
image1
image2

 

Według danych Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podstawowym źródłem dostępu do pornografii jest oczywiście Internet (81% u dziewcząt i 95% u chłopców). Z przedstawionych badań z 2017 roku aż 43% chłopców w gimnazjum wskazuje telefon komórkowy jako kanał dotarcia do tych treści. Jeszcze trzy lata wcześniej 30% młodzieży gimnazjalnej uznawała telefon komórkowy za narzędzie umożliwiające dostęp do pornografii, a w roku 2013 odsetek ten wynosił 19%,  co pokazuje znaczący dynamizm wzrostu tego sposobu docierania do treści pornograficznych. 

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Uzależnienie od pornografii

Uzależnienie, mówiąc w uproszczeniu, to zaburzenie obszaru psychicznego i fizycznego człowieka, które zmusza do poszukiwania i stosowania gratyfikującego bodźca (np. alkoholu, narkotyku czy pornografii). Gratyfikacja seksualna to wyjątkowo silna i atrakcyjna emocjonalnie aktywność mózgu, która sama w sobie jest czymś pozytywnym. Uaktywnia ona w mózgu tzw. układ nagrody, który reaguje na różne bodźce wywołujące przyjemność, jak czynią to wszystkie fizjologiczne działania człowieka, np. spożywanie posiłku.

Podczas tych czynności wzrasta poziom dopaminy – hormonu przyjemności i nagrody. Seks, stanowiący wyjątkowo mocne doznanie, powoduje skok dopaminowy do 200%, co jest porównywalne z podaniem morfiny. Problem pojawia się, gdy mechanizm układu nagrody zostaje rozregulowany na skutek jego nadmiernego, ponadstandardowego stymulowania, na przykład poprzez podanie narkotyku lub oglądanie pornografii prowadzące do masturbacji i doznania spełnienia seksualnego. Takie rozregulowanie pracy mózgu może prowadzić do uzależnienia.

Uzależnienie nie jest wyłącznie powiązane ze stosowaniem substancji takich jak narkotyki, alkohol czy nikotyna. Może przybrać formę uzależnienia behawioralnego, co oznacza, że dotyczy określonych zachowań, jak uzależnienie od hazardu, zakupów, urządzeń technologicznych, seksu oraz oglądania pornografii skutkującego masturbacją.

Poniżej prezentujemy wybrane konkluzje z artykułów naukowych.

Działanie mózgowego układu nagrody powoduje, że organizm uczy się i powtarza zachowania istotne z punktu widzenia zaspokojenia ważnych życiowo potrzeb popędowych, takich jak seks, jedzenie i potrzeb społecznych, np. kontaktu z drugim człowiekiem. Nagminne korzystanie z pornografii rodzi samowzmacniający się mechanizm powtarzania patologicznych czynności, obcych ewolucyjnie mózgowemu układowi nagrody, co szczególnie w przypadku nastolatków może owocować uzależnieniem i wykorzystywaniem w przyszłości coraz drastyczniejszego i dewiacyjnego materiału (np. pornografii związanej z agresją i przemocą czy pornografii dziecięcej).

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- M.E. Andrzejewski, B.L. McKee, A.E. Baldwin, L. Burns, P. Hernandez, The clinical relevance of neuroplasticity in corticostriatal networks during operant learning, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews”, nr 37, listopad 2013.
- S.E. Hyman, Addiction: A disease of learning and memory, „The American Journal of Psychiatry”, nr 162, 2005.
- T.L. Doremus-Fitzwater, E.I. Varlinskaya, L.P. Spear, Motivational systems in adolescence: Possible implications for age differences in substance abuse and other risk-taking behaviors, „Brain and Cognition”, nr 72, luty 2010.
- K.C. Seigfried-Spellar, M.K. Rogers, Does deviant pornography use follow a Guttman - like progression?, „Computers in Human Behavior”, nr 29, wrzesień 2013.

 

Występuje istotna korelacja między np. wczesnym kontaktem z pornografią a uzależnieniem od pornografii.

Źródło:
- C. Harper, D.C. Hodigins, Examining Correlates of Problematic Internet Pornography Use Among University Students, „Journal of Behavioral Addictions”, nr  5, maj 2016.

 

Badania z ostatnich dwóch dekad  dowodzą, że nadmierna konsumpcja pornografii jest powiązana ze znanymi już neurobiologicznymi mechanizmami typowymi dla tych występujących w przypadku uzależnień od różnych substancji, np. narkotyków. Uzależnienie od pornografii jest powiązane z czynnościowymi i morfologicznymi nieprawidłowościami w mózgu.

Źródło:
- Ch. Montag, M. Reuter, Internet Addiction: Neuroscientific Approaches and Therapeutical Implications Including Smartphone Addiction (Studies in Neuroscience, Psychology and Behavioral Economics), „Springer International Publishing Switzerland”, 2017.

 

Dobrze przebadaną właściwością każdego uzależnienia jest wzrost tolerancji – potrzeba coraz większej ilości substancji lub bodźców dla uzyskania tego samego lub silniejszego efektu oddziaływania. U osób uzależnionych od internetowych zachowań seksualnych może to oznaczać konieczność spędzania większej liczby godzin w Internecie, posiadania większej liczby partnerów lub podejmowania bardziej ekstremalnych i ryzykownych zachowań, włącznie z powtarzaniem zachowań dostrzeżonych w Internecie do świata rzeczywistego.

Źródło:
- J.P. Schneider, Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 7, 2000.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Proces eskalacji - poszukiwanie coraz bardziej obscenicznych treści

Osoby, które regularnie oglądają pornografię, niezależnie od tego, czy są uzależnione, czy też nie, dość powszechnie przyznają, że występuje u nich potrzeba zapoznawania się z coraz mocniejszą formą treści pornograficznych. Tak jak w przypadku narkotyków – narkoman stopniowo zwiększa dawki substancji, tak osoba konsumująca pornografię sięga po coraz bardziej obsceniczną jej wersję. Dzieje się tak właśnie z uwagi na sposób, w jaki mózg chroni się przed zbyt częstym i nienaturalnym skokiem dopaminy. Zjawisko to nazywa się procesem tolerancji. Mózg dostosowuje się do treści, które wcześniej podniecały i aby osiągnąć ponownie podniecenie, konsument pornografii sięga po coraz bardziej stymulujące (czytaj: nowe, ekscytujące i „nowatorskie” treści). Wielu odbiorców tego typu treści przyznaje, że są w stanie oglądać pornografię, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej była dla nich wręcz obrzydliwa. Ukierunkowanie na coraz ostrzejszą pornografię dotyczy oczywiście również dzieci. Biorąc pod uwagę, że pierwszy kontakt z pornografią w Polsce następuje w wieku około 12 lat, należy przypuszczać, że w ciągu kolejnych lat konsumpcji pornografii młoda osoba przekracza często następne granice obsceniczności w oglądanych treściach pornograficznych.

Konkluzje te znajdują potwierdzenie w badaniach naukowych.

U korzystających z pornografii obserwuje się również tzw. zjawisko eskalacji – poszukiwania coraz bardziej drastycznych materiałów pornograficznych w celu osiągnięcia takiego samego lub większego podniecenia. W jednym z badań aż 49% osób stwierdziło, że oglądało pornografię, która wcześniej nie była dla nich interesująca lub powodowała wręcz w nich uczucie obrzydzenia. Ciekawe, że 20,3% badanych twierdziło, że korzysta z pornografii internetowej w celu osiągnięcia zadawalającego podniecenia w kontakcie z partnerką.

Źródło:
- A. Wéry, J. Billieux, Online sexual activities: An exploratory study of problematic and non-problematic usage patterns in a sample of men, „Computers in Human Behavior”, nr 56, marzec 2016.

 

To, że korzystanie z pornografii prowadzić może u mężczyzn do zaburzeń erekcji i znaczącego spadku poziomu pożądania, stwierdzili jako jedni z pierwszych badacze z amerykańskiego Instytutu Kinseya już w 2007 roku. Według nich częsta ekspozycja na pornografię spowodowała, że do osiągnięcia podniecenia było potrzeba więcej ekstremalnej i wynaturzonej pornografii.

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- E. Janssen, J. Bancroft, The Dual-Control Model The role of sexual inhibition & excitation in sexual arousal and behavior, In E. Janssen (Ed.), The Psychophysiology of Sex, Indiana University Press, 2007.

 

Badanie za pomocą elektroencefalografii, obserwujące potencjały wywołane (ERP) pokazują, że wiele osób często korzystających z pornografii skłania się ku coraz bardziej dziwacznym i ekstremalnym materiałom zawierającym treści pornograficzne, aby utrzymać ten sam poziom gratyfikacji w postaci podniecenia seksualnego. Wynika to z przyzwyczajenia i odwrażliwienia na powtarzalne bodźce w postaci obrazów zawierających treści pornograficzne. Eskalacja oglądanych treści prowadzi także do sięgania po materiały zawierające sceny przemocy.

Źródło:
- S. Kunaharan, S. Halpin, T. Sitharthan, S. Bosshard, P. Walla, Conscious and Non-Conscious Measures of Emotion: Do They Vary with Frequency of Pornography Use?, „Applied Sciences”, maj 2017.

 

Wykazano, że kompulsywne używanie pornografii internetowej prowadzi do stosowania coraz to nowych i bardziej drastycznych materiałów pornograficznych i wytworzenia się takich samych mechanizmów mózgowych jak w przypadku innych uzależnień.

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- P. Banca, L.S. Morris, S. Mitchell, N.A. Harrison, M.N. Potenza, V. Voon, Novelty, conditioning and attentional bias to sexual rewards, „Journal of Psychiatric Research”, nr 72, styczeń 2016.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Wpływ konsumpcji pornografii na funkcjonowanie mózgu i jego zmiany

Nie ulega wątpliwości, że uzależnienia od różnych substancji mogą prowadzić do zmian w mózgu. Skoro konsumpcja pornografii potrafi przerodzić się w uzależnienia behawioralne, pojawia się pytanie, czy może prowadzić do zmian w mózgu. Coraz większa liczba badań potwierdza tę tezę.

Ludzki mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że podlega zmianie przez cały okres życia człowieka, a nie, jak w przeszłości uważano, tylko do czasu osiągnięcia dojrzałości.

Części mózgu, o których mowa w badaniach wymienionych poniżej, to obszar przedczołowej kory mózgowej, która jest odpowiedzialna za takie funkcje jak zdolność do planowania i organizowania aktywności życiowej. Jej uszkodzenie prowadzi między innymi do zachowań impulsywnych, zaburzeń koncentracji, zaburzeń pamięci, utraty zdolności przewidywania niebezpieczeństwa. Warto też zauważyć, że ta część mózgu kształtuje się do około 25. roku życia, co jeszcze bardziej skłania do wniosków, że pornografia jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i młodzieży.

Już w badaniach z 2002 roku wykazano, że u osób uzależnionych od kokainy obserwuje się zmniejszenie substancji szarej (komórki ośrodkowego układu nerwowego) w płatach czołowych mózgu, które odpowiedzialne są za kontrolę zachowań i racjonalne myślenie. Podobne zmiany zauważono również w przypadku wzmocnień naturalnych, takich jak kompulsywne jedzenie prowadzące do otyłości, a także w uzależnieniu od metamfetaminy. Czy powyższe wyniki badań stwierdzone u osób uzależnionych od jedzenia można odnieść również do uzależnionych od seksu? Czy seks może uzależniać w rozumieniu neurologicznym i prowadzić do takich samych zmian w mózgu? W 2007 roku badacze niemieccy z berlińskiego Instytutu Maxa Plancka w badaniu rezonansem magnetycznym i techniką celowaną na badanie substancji szarej, jaką jest analiza morfometryczna gęstości istoty szarej (ang. VBM – Voxel-Based-Morphometry), analizując zjawisko pedofilii stwierdzili takie same zmiany (zmniejszenie ilości substancji szarej) w mózgach osób uzależnionych od pornografii internetowej, jak w przypadku uzależnienia od kokainy, metamfetaminy i otyłości. W konkluzji uznali, że kompulsywne zachowania seksualne mogą prowadzić do trwałych fizycznych i anatomicznych zmian w mózgu charakterystycznych dla uzależnienia. Powyższe badania wskazują, że anatomiczne zmiany w płatach czołowych mózgu mogą upośledzać kontrolę zachowań seksualnych. Zmiany morfologiczne w płatach czołowych mózgu wykazane rezonansem magnetycznym (MRI) wpływają również na funkcjonowanie istoty białej odpowiedzialnej za podejmowanie dojrzałych decyzji. Badania wskazują, że te anatomiczne zmiany czołowej części mózgu związane są szczególnie z zachowaniami kompulsywnymi.

Źródła:
- D.L. Hilton, C. Watts. Pornography addiction: A neuroscience perspective, Surg Neurol Int., 2011.
- Franklin TR, Acton PD, Maldjian JA, Gray JD, Croft JR, Dackis. Decreased gray matter concentration in the insular, orbitofrontal, cingulate, and temporal cortices of cocaine patients, Biol Psychiatry, 2002.
- P.M. Thompson, K.M. Hayashi, S.L. Simon, J.A. Geaga, M.S. Hong, Y. Sui i inni. Structural abnormalities in the brains of human subjects who use methamphetamines, J Neurosci, 2004.
- N. Pannacciulli, A. Del Parigi, K. Chen, D.S. Le, E.M. Reiman, P.A. Tataranni. Brain abnormalities in human obesity: A voxel-based morphometrystudy, Neuroimage, 2006.
- B. Schiffer, T. Peschel, T. Paul, E. Gizewski, M. Forsting, N. Leygraf i inni. Structural brain abnormalities in the frontostriatal system and cerebellum in pedophilia, J Psychiatr Res, 2007.
- M.H. Miner, N. Raymond, B.A. Mueller, M. Lloyd, K.O. Lim. Preliminary investigation of the implusive and neuroanatomical characteristics of complusive sexual behavior, Psychiatry Res, 2009.

 

Badania wykazały, że mózgowy układ nagrody u osób korzystających z pornografii internetowej charakteryzuje się znacznie mniejszą aktywnością w trakcie fizycznego kontaktu seksualnego, natomiast nadaktywnością w trakcie stymulacji internetowym przy korzystaniu z internetowego materiału pornograficznego. W badaniach z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) stwierdzono, że u mężczyzn korzystających z internetowej pornografii część mózgu zwana jądrem ogoniastym prążkowia była tym mniejsza, im więcej godzin dziennie i lat spędzali na korzystaniu z pornografii internetowej, jako metody stymulacji seksualnej.

Źródła:
- B. Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W. P. Klam, A. P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, "Behavioral Sciences", 2016.
- S. Kühn, J. Gallinat, Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: The brain on porn, „JAMA Psychiatry”, 2014.
- H. Song, Z. Zou, J. Kou, Y. Liu, L. Yang, A. Zilverstand, F. d’Oleire Uquillas, X. Zhang, Love-related changes in the brain: A resting-state functional magnetic resonance imaging study, „Frontiers in Human Neuroscience”, 2015.
- J.R. Villablanca, Why do we have a caudate nucleus?, „Acta Neurobiologiae Experimentalis”, 2010.

 

Zachowania seksualne, podobnie jak substancje psychoaktywne, uruchamiają te same mechanizmy neuronalne w mózgowym ośrodku nagrody. Zjawisko to nie występuje natomiast w przypadku naturalnych wzmocnień czy nagród (jedzenie, woda).

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- K.S. Frohmader, J. Wiskerke, R.A. Wise, M.N. Lehman, L.M. Coolen, Methamphetamine acts on subpopulations of neurons regulating sexual behavior in male rats, „Neuroscience”, nr 166, marzec 2010.
- K.K. Pitchers, V. Vialou, E.J. Nestler, S.R. Laviolette, M.N. Lehman, L.M. Coolen, Natural and Drug Rewards Act on Common Neural Plasticity Mechanisms with ΔFosB as a Key Mediator, „Journal of Neuroscience”, luty 2013.

 

Częsta aktywacja mózgu w wyniku stymulacji internetową pornografią może prowadzić do zużycia i obniżenia mechanizmów regulacyjnych odpowiedniej struktury mózgu, a także do zmiany funkcjonalnej, co skutkuje większą potrzebą zewnętrznej stymulacji układu nagrody i tendencją do poszukiwania dziwacznych i bardziej ekstremalnych doznań seksualnych. U niektórych osób z wrodzonym niedoborem receptorów dopaminowych w ciele prążkowym ekstremalne zachowania są skutkiem, natomiast sytuacja konsumentów pornografii internetowej jest odwrotna. Zachowania atypowe w postaci dostarczania bodźców płynących z treści pornograficznych są przyczyną dysfunkcji receptorów dopaminowych, co powoduje w efekcie coraz bardziej ekstremalne zachowania celem uzyskania tej samej nagrody. Tworzy się więc błędne koło i następuje eskalacja zachowań seksualnych osób uzależnionych.

Źródła:
- S. Kühn, J. Gallinat, Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption: The Brain on Porn, „JAMA Psychiatry”, 2014.
- B.J. Everitt, D. Belin, D. Economidou, Y. Pelloux, J.W. Dalley, W.W. Robbins, Neural mechanisms underlying the vulnerability to develop compulsive drug–seeking habits and addiction, „Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences”, nr 363, 2008.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Wpływ pornografii na satysfakcję seksualną i dysfunkcje seksualne

Jedną z najlepiej zbadanych konsekwencji konsumpcji pornografii jest jej negatywny wpływ na satysfakcję seksualną. Chłopcy i dziewczęta, którzy już jako nastolatkowie, a czasem wcześniej, obcują z pornografią, wdrukowują sobie w mózgu pewien określony wzorzec bodźców, które wywołują u nich podniecenie seksualne. Tymczasem w realnym świecie partnerzy seksualni nie chcą, albo nie mogą takim wzorcom sprostać. Długotrwała konsumpcja pornografii sprawia, że seks z normalnym partnerem/partnerką staje się mało stymulujący, dlatego wiele osób ucieka się do pornografii, gdyż tylko ona potrafi spełnić ich oczekiwania.

Chłopcy i dziewczęta dodatkowo mierzą się z nieadekwatnymi do rzeczywistości wzorcami mężczyzny i kobiety, przedstawionymi w filmach pornograficznych. W przypadku chłopców jest to szczególnie istotne, gdyż aktorzy używają w trakcie nagrywania scen pornograficznych środków wspomagających i utrzymujących erekcję, czego widz nie jest zazwyczaj świadomy. Co więcej, ucisk na członek w trakcie masturbacji jest zupełnie innym bodźcem niż ten, który odczuwa mężczyzna w normalnym, zdrowym stosunku seksualnym z kobietą. W związku z tym pojawiają różnorakie dysfunkcje i problemy m.in. z wytryskiem czy erekcją.

Stwierdzono zależność między aktualnym korzystaniem z pornografii a zaburzeniami seksualnymi u młodych dorosłych. Zależności te były silniejsze w przypadku, gdy osoby te były narażone na treści seksualne i pornograficzne w okresie latencji (uśpienia) swego rozwoju psychoseksualnego (wiek 6–12 lat).

Źródło:
- S.A. Hunt, S.W. Kraus, Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 16, 2009.

 

Badania naukowe dowodzą, że dzieci oglądające treści odbiegające od realnego, codziennego życia narażone są na zaburzenia rozwojowe także w zakresie rozwoju psychoseksualnego, co wpływa również na późniejsze niekorzystne zachowania seksualne okresu wczesnej dorosłości. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego okresu średniego dzieciństwa (6–12 lat) związane są wedle badaczy przede wszystkim z nadmierną ekspozycją na treści seksualne w tym wieku i wykorzystaniem seksualnym.

Źródło:
- S.A. Hunt, S.W. Kraus, Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 16, 2009.

 

Im wcześniej rozpoczyna się regularna konsumpcja pornografii przez młodych ludzi, tym silniej konsument będzie preferował pornografię, a nie normalne zachowania seksualne z fizycznym partnerem i tym mniej zadowolenia będzie czerpał z normalnych zachowań seksualnych.

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- C. Sun, A. Bridges, J. Johnason, M. Ezzell, Pornography and the Male Sexual Script: An Analysis of Consumption and Sexual Relations, „Archives of Sexual Behavior”, nr 45, 2014.

 

W badaniach podłużnych (badanie tych samych jednostek na przestrzeni dłuższego okresu czasu) przeprowadzonych w 2006 roku na dużej populacji małżeństw korzystających z pornografii i powtórzonych na tej samej populacji w 2012 roku stwierdzono, że te pary małżeńskie, które korzystały z pornografii codziennie lub częściej niż raz dziennie w 2006 roku, cechowały się zdecydowanie niższą jakością życia małżeńskiego i satysfakcją z życia seksualnego w roku 2012. Wykazano, że częstotliwość korzystania z pornografii jest istotnym predyktorem późniejszej niskiej jakości życia małżeńskiego.

Źródła:
- B.Y. Park, G. Wilson, J. Berger, M. Christman, B. Reina, F. Bishop, W.P. Klam, A.P. Doan, Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, „Behavioral Sciences”, 2016.
- S.L. Perry, Does Viewing Pornography Reduce Marital Quality Over Time? Evidence from Longitudinal Data, „Archives of Sexual Behavior”, nr 46, luty 2017.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Kryzys w związkach

Brak satysfakcji z pożycia seksualnego, jak również pojawianie się dysfunkcji seksualnych nie pozostaje bez wpływu na małżeństwa oraz związki nieformalne dwojga ludzi. Równie istotne jest jednak, jak bardzo fakt korzystania z pornografii wpływa na zaufanie między osobami w związku. Oznacza to, że dzieciom i młodzieży wchodzącym w dorosłe życie – jeżeli są regularnymi konsumentami pornografii – trudniej będzie zbudować trwałe i szczęśliwe relacje w życiu dorosłym.

Z badań z 1989 roku wynika, iż długotrwała ekspozycja na pornografię nasila wątpliwości w stosunku do wartości małżeństwa i związków monogamicznych i odpowiada za wzrost postaw promiskuitycznych (tj. gotowość do wchodzenia w krótkotrwałe, bezuczuciowe związki).

Źródło:
- A.M. Maddox, G.K. Rhoades, H.J. Markman, Viewing Sexually-Explicit Materials Alone or Together: Associations with Relationship Quality, „Archives of Sexual Behavior”, nr 40, kwiecień 2011.

 

Według badań z 2000 roku istnieje związek między konsumpcją pornografii a zmniejszoną satysfakcją z relacji małżeńskich oraz z bliskości dwojga osób. W małżeństwach z problemem uzależnień seksualnych odnotowuje się wycofanie partnera, jego skłonność do tajemnic oraz dysfunkcje w relacjach partnerskich.

Źródła:
- J. Minarcik, C.T. Wetterneck, M.B. Short, The effects of sexually explicit material use on romantic relationship dynamics, „Journal of Behavioral Addictions”, 2016.
- J.P. Schneider, Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 7, 2000.
- J.P. Schneider, A qualitative study of cybersex participants: Gender differences, recovery issues, and implications for therapists, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 7, 2000.
- M. Wildmon-White, J. Young, Family-of-origin characteristics among women married to sexually addicted men, „Sexual Addiction & Compulsivity”, 2002.

 

Osoby w związkach małżeńskich w wieku 20 lat wykazują silne korelacje między oglądaniem pornografii a ryzykiem rozwodu. Małżonkowie, którzy w wieku 20 lat nie konsumują pornografii, mają 6-procentowe ryzyko rozwodu, a wśród tych, którzy konsumują pornografię, odsetek ten wynosi 51%. U 30- i 40-latków ten ostatni odsetek wynosi odpowiednio 28% i 12%.

Źródło:
- S.L. Perry, C. Schleifer, Till Porn Do Us Part? A Longitudinal Examination of Pornography Use and Divorce, „The Journal of Sex Research”, maj 2017.

 

Badania wykazały, że odwiedzanie witryn o charakterze jednoznacznie seksualnym wiąże się z większym prawdopodobieństwem niewierności, zwłaszcza u mężczyzn, w pierwszych latach małżeństwa.

Źródło:
- A. Ferron, Y. Lussier, S. Sabourin, A. Brassard, The Role of Internet Pornography Use and Cyber Infidelity in the Associations between Personality, Attachment, and Couple and Sexual Satisfaction, „Social Networking”, nr 6, 2017.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Postrzeganie kobiet

Oglądanie filmów pornograficznych, w której dochodzi do uprzedmiotowienia występujących w niej aktorek, nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie kobiet. Wieloletnia konsumpcja pornografii często powoduje, że widz zaczyna akceptować wzorce zachowań widoczne w filmach pornograficznych, a przynajmniej staje się mniej wrażliwy na treści zawierające te wzorce. Konsument pornografii otrzymuje więc przekaz: kobietę można potraktować brutalnie, nie zważając na jej uczucia, a wręcz uznając, że takie traktowanie będzie się jej podobać czy jest oczekiwane.

Z badania z 2010 roku, które analizowało treści najbardziej popularnych filmów pornograficznych wynika, że zawierały one dużą dozę agresji. Z 304 analizowanych scen 88,2% zawierało agresję fizyczną, taką jak policzkowanie z otwartej ręki, klapsy czy też gagging (brutalny seks oralny, skutkujący tym, że kobieta dławi się), a 48,7% scen zawierało agresję werbalną, w szczególności kierowanie do kobiet wyzwisk, takich jak „suka”, „zdzira” etc. Sprawcami odgrywanej przemocy byli zazwyczaj mężczyźni, a agresja była kierowana prawie zawsze wobec kobiet. Kobiety udawały przyjemność lub były neutralne wobec takiej agresji.

Źródło:
- A.J. Bridges, R. Wosnitzer, E. Scharrer, S. Chyng, R. Liberman, Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update, „Violence Against Women”, nr 16, 2010.

 

W długofalowych badaniach molestowania seksualnego jako manifestacji przemocy seksualnej z udziałem 967 osób wchodzących w wiek dojrzewania wykazano, że chłopcy, którzy mieli styczność z pornografią we wczesnym okresie dojrzewania, częściej prezentują przemoc seksualną w postaci molestowania seksualnego w późniejszym okresie dorastania (76% badanych).

Źródła:
- E.W. Owens, R.J. Behun, J.C. Manning, R.C. Reid, The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”, 2012.
- J.D. Brown, K.L. L’Engle, X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. Early adolescents’ exposure to sexually explicit media, „Communication Research”, 2009.

 

Naukowcy wskazują, że uprzedmiotowienie kobiet w pornografii może powodować lub wzmacniać postawy agresywne i utrwalać „mit gwałtu”, co oznacza przekonanie, że kobiety oczekują lub odczuwają przyjemność z bycia molestowaną, gwałconą, a nawet maltretowaną. Takie procesy nie muszą dotyczyć większości mężczyzn, ale mogą dotyczyć mężczyzn z preferencjami do przemocy.

Źródła:
- G.M. Hald, N.M. Malamuth, C. Yuen, Pornography and Attitudes Supporting Violence Against Women: Revisiting the Relationship in Nonexperimental Studies, „Aggressive Behavior”, styczeń 2010.
- M.A. Milburn, R. Mather, S.D. Conrad, The effects of viewing R-rated movie scenes that objectify women on perceptions of date rape, „Sex Roles”, nr 43, 2000.
- D.A. Kingston, P. Fedoroff, P. Firestone, S. Curry, J.M. Bradford, Pornography use and sexual aggression: The impact of frequency and type of pornography use on recidivism among sexual offenders, „Aggressive Behavior”, nr 34, 2008.
- D. McKenzie-Mohr, M. Zanna, Treating women as sexual objects: Look at the (Gender Schematic) male who viewed pornography, „Personality & Social Psychology Bulletin”, nr 16, 1990.
- V. Vega, N.M. Malamuth, Predicting sexual aggression: The role of pornography in the context of general and specific risk factors, „Aggressive Behavior”, nr 33, 2007.
- E.L. Zurbriggen, Social motives and cognitive power-sex associations: Predictors of aggressive sexual behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 78, 2000.

 

Z analizy treści 250 najbardziej popularnych filmów pornograficznych wynika, że 41% scen pokazywało penetrację analną, która następnie przeradzała się w penetrację oralną, co nie tylko było przykładem poniżającej i mizoginistycznej postawy, ale narażało aktorki na zarażenie się bakterią Escherichia coli.

Źródła:
- D.L. Hilton, Pornography addiction - A supranormal stimulus considered in the context of neuroplasticity, „Socioaffective Neuroscience & Psychology”, nr 3, 2013.
- A.J. Bridges, R. Wosnitzer, E. Scharrer, S. Chyng, R. Liberman, Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update, „Violence Against Women”, nr 16, 2010.

CZYTAJ CAŁY RAPORT

Inne wnioski dotyczące konsekwencji korzystania z pornografii

Badania naukowe wymieniają również inne konsekwencje pornografii, do których można zaliczyć wcześniejszą inicjację seksualną młodzieży, negatywny wpływ na koncentrację i wyniki szkolne, chęć eksperymentowania i wdrażania w życie praktyk obejrzanych w filmach pornograficznych. Istnieje silna korelacja między oglądaniem pornografii a innymi ryzykownymi zachowaniami młodzieży.

Bycie narażonym na intensywny kontakt z treściami seksualnymi może u dziecka wywołać traumatyczne konsekwencje już w okresie średniego dzieciństwa pod postacią nieakceptowanych przez psychikę uczuć, myśli czy zachowań, a w okresie wczesnej dorosłości zaowocować ryzykownym korzystaniem z seksu online i dysfunkcjami seksualnymi.

Źródło:
- S.A. Hunt, S.W. Kraus, Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, „Sexual Addiction & Compulsivity”, nr 16, 2009.

 

Badania na 433 nastolatkach wykazały, że osoby, które oglądają pornografię, są bardziej skłonne do ryzykownych zachowań seksualnych takich jak seks analny, seks z wieloma partnerami oraz korzystanie z narkotyków i alkoholu podczas seksu. Badania również wskazują, że oglądanie pornografii przez chłopców i dziewczęta, którzy dojrzewają, powoduje, że są oni bardziej skłonni do wysoce ryzykownych zachowań seksualnych.

Źródła:
- E.W. Owens, R.J. Behun, J.C. Manning, R.C. Reid, The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”, 2012.
- D.K. Braun-Courville, M. Rojas, Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors, „Journal of Adolescent Health”, nr 45, 2009.
- J.D. Brown, S. Keller, S. Stern, Sex, sexuality, sexting, and sexed: Adolescents and the media, „The Prevention Researcher”, nr 16, 2009.

 

Rola rodziców jest niedoceniana w kontekście ochrony dzieci przed pornografią. Bliska relacja nastolatków z rodzicami może być czynnikiem zmniejszającym częstotliwość oglądania pornografii i osłabiającym jej wpływ na młodego człowieka. Osoby, które intencjonalnie poszukiwały pornografii, mówiły częściej o gorszych relacjach z rodzicami niż ci, którzy pornografią się nie interesowali.

Źródła:
- C.G. Svedin, I. Åkerman, G. Priebe, Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents, „Journal of Adolescence”, nr 34, 2011.
- M.L. Ybarra, K.J. Mitchell, Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey, „CyberPsychology & Behavior”, nr 8, 2005.

 

Badania dowodzą, że chłopcy mający częsty kontakt z pornografią częściej inicjują kontakty seksualne przed 15. rokiem życia.

Źródło:
- C.G. Svedin, I. Åkerman, G. Priebe, Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents, „Journal of Adolescence”,  nr 34, 2011.

CZYTAJ CAŁY RAPORT